10/05/2021 16:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lịch blốc

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2010 18:56

 

Anh là tấm lịch em mang
Thời gian là cái ta đang mất dần
Mỗi ngày anh mỗi vong thân
Xin em vui hết mọi phần thời gian
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Lịch blốc