19/09/2021 03:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ nguyên nhật ứng chế (Tiên nguyên hoa thảo nhật phồn xương)
奉和元日應制(仙源花草日繁昌)

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 01/01/2015 12:06

 

Nguyên tác

仙源花草日繁昌,
南望葵心共向陽。
克讓堯仁先九族,
丕承武烈表重光。
嵩呼嚮溢王畿地,
封祝歡同薄海疆。
會復紀元逢慶歲,
九年甲子萬年長。

Phiên âm

Tiên nguyên hoa thảo nhật phồn xương,
Nam vọng quỳ tâm cộng hướng dương[1].
Khắc nhượng Nghiêu[2] nhân tiên cửu tộc,
Phi thừa Vũ[3] liệt biểu trùng quang.
Tung hô hưởng dật vương kỳ địa,
Phong chúc hoan đồng bạc hải[4] cương.
Hội phục kỷ nguyên phùng khánh tuế,
Cửu niên Giáp Tý vạn niên trường.

Dịch nghĩa

Cỏ hoa ở vườn tiên ngày càng tươi tốt
Hướng về phương nam, lòng hoa hướng dương theo mặt trời
Lòng nhân nhường nhẫn của vua Nghiêu lo lắng cho chín họ
Kế thừa sự nghiệp to tác của Vũ Vương làm thịnh vượng thêm
Lời tung hô nổi khắp đất thần kinh
Lời chúc tụng mừng vui vang khắp mọi nơi
Ðầu năm lại gặp ngày mừng
Giáp Tý năm thứ chín rồi sẽ còn dài cả vạn năm

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Vườn tiên ngày một tốt xinh tươi
Hồn hướng về nam hướng đến ngài
Nhường nhẫn lòng Nghiêu lo chín họ
Lớn lao ơn Vũ thịnh trăm đời
Thần kinh cao vọng lời xưng tụng
Bờ cõi vang lừng tiếng chúc vui
Mừng gặp đầu xuân thời vận mới
Chín năm Giáp Tý vạn năm dài
Lời tự: "Án sát Quảng Bình, Khải Ðịnh cửu niên Giáp Tý nguyên đán" 按察廣平,啟定九年甲子元旦 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình, năm Giáp Tý 1924 - Khải Ðịnh thứ 9).

[1] Hoa quỳ nở hướng theo bóng mặt trời. Chỉ lòng hướng theo vua.
[2] Vị vua hiền của Trung Quốc.
[3] Chu Vũ Vương. Lấy ý từ câu "Phi thừa Vũ liệt" 丕承武烈 (Noi gương công lao lớn lao của Chu Vũ Vương).
[4] Khắp mọi nơi. Lấy ý từ câu "Bạc hải đằng hoan" 薄海騰歡 (Mọi nơi đều vui mừng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Phụng hoạ nguyên nhật ứng chế (Tiên nguyên hoa thảo nhật phồn xương)