10/02/2023 03:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tan hơi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/10/2020 11:35

 

Một thảm trăng hoa đời bất tận
Vô vàn tiếng sét vỗ vào tim
Rồi khi mật chín xuân hương ngát
Bé vội tan hơi để mãi tìm.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Tan hơi