05/02/2023 11:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lũng Đầu ngâm
隴頭吟

Tác giả: Tiết Huệ - 薛蕙

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2014 06:53

 

Nguyên tác

沙漫漫,石簇簇,
馬仆車摧隴山曲。
隴山日日行不前,
夜夜還從隴間宿。
關東只說羊腸阪,
那知隴阪如山遠。
隴阪逶迤距西域,
古來此地希人跡。
山川本自隔華戎,
君王直欲吞夷狄。
自從漢虜互相仇,
塞上風塵無日休。
幾群天馬來荒外,
百萬征人戍隴頭。
堪嗟百萬征西卒,
半作隴山山下骨。
誰為戎首禍斯人,
後有漢武先嬴秦。
秦家無策良可嗤,
漢制匈奴空爾為。
願令邊郡謹備寇,
不用中原多出師。

Phiên âm

Sa man man, thạch thốc thốc,
Mã bộc xa tồi Lũng Sơn khúc.
Lũng Sơn nhật nhật hành bất tiền,
Dạ dạ hoàn tòng Lũng gian túc.
Quan Đông chỉ thuyết dương trường phản,
Na tri Lũng phản như sơn viễn.
Lũng phản uy di cự Tây Vực,
Cổ lai thử địa hy nhân tích.
Sơn xuyên bản tự cách Hoa nhung,
Quân vương trực dục thôn Di Địch.
Tự tòng Hán Lỗ hỗ tương cừu,
Tái thượng phong trần vô nhật hưu.
Kỷ quần thiên mã lai hoang ngoại,
Bách vạn chinh nhân thú Lũng Đầu.
Kham ta bách vạn chinh tây tốt,
Bán tác Lũng Sơn sơn hạ cốt.
Thuỳ vi nhung thủ hoạ tư nhân,
Hậu hữu Hán Vũ tiên Doanh Tần.
Tần gia vô sách lương khả xi,
Hán chế Hung Nô không nhĩ vi.
Nguyện lệnh biên quận cẩn bị khấu,
Bất dụng Trung Nguyên đa xuất sư.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cát mênh mông, đá chất chồng
Ngựa ngã xuống xe hư quanh núi Lũng
Cứ ngày ngày không thể tiến bước lên
Để đêm đêm vùng đất Lũng trở về
Núi Quan Đông là ruột dê, người nói
Nhưng đâu bằng sườn rất dài núi Lũng
Uốn cong cong đến Tây Vực xa thay
Từ xưa nay rất ít dấu chân người
Với Trung Nguyên núi sông đây xa cách
Nhưng vua muốn nuốt trôi miền Di Địch
Nên trở thành thù nghịch với Hung Nô
Bụi biên cương không ngưng nghỉ ngày nào
Ra quan ải với từng bầy ngựa chiến
Đóng Lũng Đầu chinh nhân trăm vạn kiện
Khá thương thay trăm vạn tốt chinh tây
Nửa thành xương chồng chất Lũng Sơn này
Hoạ cho dân ai là người mưu tính
Là Hán Vũ với Tần hoàng Doanh Chính
Đáng cười thay không kế sách nhà Tần
Trị Hung Nô đời Hán cũng như không
Nếu muốn khỏi phải ra quân chinh chiến
Chuẩn bị đầy cho quận tuyến xa xôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Huệ » Lũng Đầu ngâm