19/06/2021 00:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trịnh phò mã trì đài hỉ ngộ Trịnh quảng văn đồng ẩm
鄭駙馬池臺喜遇鄭廣文同飲

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 11:29

 

Nguyên tác

不謂生戎馬,
何知共酒杯。
然臍郿塢敗,
握節漢臣回。
白髮千莖雪,
丹心一寸灰。
別離經死地,
披寫忽登臺。
重對秦簫發,
俱過阮宅來。
留連春夜舞,
淚落強裴回。

Phiên âm

Bất vị sinh nhung mã,
Hà tri cộng tửu bôi.
Nhiên tề[1] My Ổ bại,
Ác tiết Hán thần[2] hồi.
Bạch phát thiên hành tuyết,
Đan tâm nhất thốn khôi.
Biệt lykinh tử địa,
Phi tả hốt đăng đài.
Trùng đối Tần tiêu phát,
Câu qua Nguyễn trạch lai.
Lưu liên xuân dạ vũ,
Lệ lạc cưỡng bồi hồi.

Dịch nghĩa

Không nói sống trong thời loạn,
Biết làm sao để cùng chung ly rượu.
Sau hồi thất bại ở My Ổ, bị châm lửa đốt nơi rốn,
Giữ khí tiết, bề tôi nhà Hán trở về.
Tóc trắng như tuyết có đến hàng ngàn sợi,
Tấc lòng son nay chỉ là tro nguội.
Chia ly đã trải qua vùng đất chết,
Bước lên đài bỗng bày tỏ ra.
Lại giáp mặt có tiếng sáo Tần vang,
Cùng qua nhà Nguyễn Tịch.
Đêm xuân cứ múa mà bịn rịn,
Nước mắt rơi cố ngăn sự thổn thức.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chớ nói thời loạn trải qua,
Sao biết ly rượu đôi ta xum vầy.
Đốt rốn, My Ổ tan thây,
Giữ tiết, quan Hán có ngày hồi hương.
Tóc trắng, ngàn sợi tuyết sương,
Lòng son, còn lại một gang tro tàn.
Đi về đất chết, lìa tan,
Bỗng nhiên tỏ lộ bước lên trên đài.
Tiêu Tần lại vẳng vang rồi,
Cùng qua nhà Nguyễn cái hồi lang thang.
Đêm xuân say múa bàng hoàng,
Bồi hồi cố giữ đôi hàng lệ rơi.
(Năm 757)

[1] Đổng Trác thời Tam Quốc, chuyên quyền sau bị giết ở My Ổ, dân chúng phẫn nộ khơi rốn hắn và đốt lửa. Chất mỡ theo đó cháy tới ba ngày mới tắt vì thân thể béo phì. Ở đây chỉ sự phẫn nộ của quần chúng.
[2] Tô Vũ (143 tr.CN - 60 tr.CN) tự Tử Khanh, người Đỗ Lăng thời Tây Hán. Thời Hán Vũ Đế, Tô Vũ được cử đi sứ Hung Nô. Chúa Hung Nô bắt hàng, nhưng Tô Vũ bất khuất, kiên trì giữ khí tiết người Hán, bị giữ lại 19 năm. Thời Hán Chiêu Đế, Hung Nô và Hán hoà thân mới được trở về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trịnh phò mã trì đài hỉ ngộ Trịnh quảng văn đồng ẩm