30/09/2023 16:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ đệ hồi trị cửu nhật đăng Ổ Thổ sơn phỏng Bắc Am thượng nhân
上谷邊詞其四下第回值九日登塢土山訪北庵上人

Tác giả: Từ Vị - 徐渭

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 10:07

 

Nguyên tác

歸家忽已逢重九,
聊向高山試一登。
舌在何為更問婦,
葷除元不是求僧。
秋雲隔水流數片,
落葉依巖積幾層。
話了出門月初上,
岸蘆汀菊也相應。

Phiên âm

Quy gia hốt dĩ phùng trùng cửu,
Liêu hướng cao sơn thí nhất đăng.
Thiệt tại hà vi canh vấn phụ[1],
Huân trừ nguyên bất thị cầu tăng.
Thu vân cách thuỷ lưu sổ phiến,
Lạc diệp y nham tích kỷ tằng.
Thoại liễu xuất môn nguyệt sơ thượng,
Ngạn lô đinh cúc dã tương ưng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trở về gặp tiết trùng dương,
Bỗng dưng thấy núi giữa đường thử lên.
Lưỡi còn đừng hỏi vợ thêm,
Chuyện dùng cay mặn chẳng tìm cầu tăng.
Mây thu mặt nước bay giăng,
Lá rơi ven núi dày chen mấy từng.
Chuyện xong trăng nhú ngoài rừng,
Lau bờ cúc bãi như chừng hợp ta.
[1] Lưỡi còn việc gì phải hỏi vợ. Tích Trương Nghi 張儀 thời hàn vi làm môn khách của tướng quốc Chiêu Dương 昭陽 nước Sở. Trong một bữa tiệc, Chiêu Dương đem ngọc ra khoe, tân khách nhiều người coi, cuối cùng mất ngọc, nghi ngờ Trương Nghi lấy vì Nghi nghèo hèn nhất. Cho người đánh đập tra hỏi, Nghi không nhận, thả về. Về nhà vợ bi phẫn nói: Chàng không chịu đọc sách, không đi du thuyết chư hầu nên mới bị nhục như vậy (Trương Nghi và Tô Tần 蘇秦 học du thuyết cùng một thầy là Quỷ Cốc tử 鬼谷子). Trương Nghi thè lưỡi cho vợ xem, hỏi: Lưỡi ta còn không? Vợ đáp: Còn. Nghi nói: Được rồi, còn lưỡi là còn tạo được công danh sự nghiệp đừng lo. Tác giả muốn nói, dầu thi rớt nhưng không sao, thua keo nầy bầy keo khác, sang năm dùi mài kinh sử đi thi lại, biết đâu trúng tuyển.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Vị » Hạ đệ hồi trị cửu nhật đăng Ổ Thổ sơn phỏng Bắc Am thượng nhân