22/05/2022 09:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao lâu
高樓

Tác giả: Vu Nghiệp - 于鄴

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 10:38

 

Nguyên tác

遠天明月出,
照此誰家樓?
上有夢衣裳,
涼風吹不愁。

Phiên âm

Viễn thiên minh nguyệt xuất,
Chiếu thử thuỳ gia lâu?
Thượng hữu mộng y thường,
Lương phong xuy bất sầu.

Dịch nghĩa

Trăng sáng từ chân trời xa,
Chiếu xuống lầu cao của ai thế nhỉ?
Trên lầu đó đầy đủ áo ấm đắt giá,
Gió lạnh thổi đâu làm họ lo buồn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chân trời xa một vầng trăng sáng
Chiếu lầu cao hoành tráng nhà ai?
Trên lầu áo ấm dư xài
Trong cơn gió lạnh thương ai mà sầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vu Nghiệp » Cao lâu