29/11/2020 00:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai sang Niu Yoóc mà coi

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 18/02/2011 08:39

 

Ai sang Niu Yoóc mà coi
“Tự do” nắm đuốc mà soi Hoa Kỳ
Tự do soi thấy những gì?
Bên thì nô lệ, bên thì dã man!
Rút từ bài Trắng và đen, báo Nhân dân số 312, ngày 7-1-1955. Đầu đề do người soạn sách đặt.

Nguồn: Hồ Chí Minh – Thơ, toàn tập, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Ai sang Niu Yoóc mà coi