07/12/2022 04:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba từ kỳ quặc nhất
Trzy słowa najdziwniejsze

Tác giả: Wisława Szymborska

Nước: Ba Lan
Đăng bởi Takya Do vào 05/04/2020 20:26

 

Nguyên tác

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość,
pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości.

Kiedy wymawiam słowo Cisza,
niszczę ją.

Kiedy wymawiam słowo Nic,
stwarzam co, co nie mieści się w żadnym niebycie

Bản dịch của Takya Đỗ

Khi tôi phát âm từ Tương lai,
âm tiết đầu tiên đã lui về quá khứ.

Khi tôi phát âm từ Tĩnh lặng,
Tôi phá vỡ tĩnh lặng ấy.

Khi tôi phát âm từ Hư không
Tôi tạo ra cái không hiện diện trong bất kỳ cái không hiện hữu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Wisława Szymborska » Ba từ kỳ quặc nhất