04/10/2022 05:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu tứ kỳ 4
秋思其四

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 09/05/2012 07:30

 

Nguyên tác

碧海蒼山迭主賓,
長天秋色共平分。
鄉情多少江南客,
寄興流鶯伴岫雲。

Phiên âm

Bích hải thương sơn điệt chủ tân,
Trường thiên thu sắc cộng bình phân.
Hương tình đa thiểu Giang Nam khách,
Ký hứng lưu oanh bạn tụ vân.

Dịch nghĩa

Non xanh biển biếc, thay nhau làm chủ, lại làm khách
Trời rộng và sắc thu cũng ngang bằng như nhau
Khách ở Giang Nam, với bao nhiêu mối tình quê
Thường gửi hứng cho chim oanh, bạn cùng mây núi

Bản dịch của Thạch Can

Bể biếc, non xanh chủ khách thay
Trời thu kia với sắc thu này
Giang Nam bao nỗi tình quê ấy
Gửi hứng thoi oanh, bạn núi mây
Nguồn:
1. Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm (quyển I), NXB Khoa học xã hội, 1978
2. Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 71

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Thu tứ kỳ 4