21/05/2022 07:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Siêu thức hát ru

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 06/05/2010 18:44

 

Cái ngủ mày ngủ cho ngon
Cái võng mày võng cho tròn giấc mơ
Cái bướm vàng theo võng đưa
Hình như là bóng vật vờ cái tay
Cái mây đâu lợp khung ngày
Hóa ra dải tóc chị gầy lách lau
Cái miệng nhả hạt trân châu
Hóa ra là tiếng rầu rầu ru em
Cái hoa trắng rụng bên thềm
Trải mời bước chị êm đềm lên mây
Truyền vào tâm khảm ru này
Kết nên siêu thức sâu dầy âm thanh
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Siêu thức hát ru