27/10/2020 14:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô tri

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 30/03/2016 14:30

 

Lòng nát lòng đau tan ra nước
Trôi về tan tác kệ tình đau
Gốc cây nào biết đâu thương nhớ
Tảng đá nào hay ước mộng lành!
2006

Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Thơ tình yêu, NXB Hải Phòng, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Vô tri