25/10/2021 02:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 094
山居百詠其九十四

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 15:03

 

Nguyên tác

山居道者有何能,
法法全彰最上乘。
瞬目揚眉皆祖意,
拈椎豎拂亦真情。

Phiên âm

Sơn cư đạo giả hữu hà năng,
Pháp pháp toàn chương tối thượng thừa.
Thuấn mục dương my giai Tổ ý,
Niêm truỳ thụ phất diệc chân tình.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi nhà đạo tài chi hơn,
Mỗi pháp toàn bày tối thượng thừa.
Chớp mắt nhướng mày đều ý Tổ,
Niêm chuỳ dựng phất cũng tình chân.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 094