10/12/2022 07:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 2 - Hà Trung hải nhi
詠富祿八景其二-河中海况

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 00:42

 

Nguyên tác

河中一帯水週圍,
奉錫嘉名號海兒。
川澤含容通大小,
滄溟呼吸共盈虧。
隨波水母浮潭面,
乘月漁翁下釣磯。
島嶼瀠廻民借處,
朝尊萬派轉東歸。

Phiên âm

Hà Trung nhất đái thuỷ chu vi,
Phụng tích gia danh hiệu hải nhi.
Xuyên trạch hàm dung thông đại tiểu,
Thương minh hô hấp cộng danh khuy.
Tuỳ ba thuỷ mẫu phù đàm diện,
Thừa nguyệt ngư ông hạ điếu ky.
Đảo tự oanh hồi dân tá sứ,
Triều tôn vạn phái chuyển đông quy.

Dịch nghĩa

Rồng lớn tuôn mạch từ phía tây lại
Trấn giữ trục đất trỗi lên là núi Truồi
Tiếng đẵn gỗ ầm ào truyền lan xa tiếng vang
Khí thế núi vượt lên mây chất tầng cao
Núi lạ chầu thẳng về cửa thành vàng từ phương Bắc
Màu sắc đẹp của nắng chiều nhúng xuống ven nước.
Non cao, núi giáng thần, un đúc vượng khí
Thời thịnh vượng đã định, chờ năm trăm năm sẽ mở

Bản dịch của Hạ Thái

Hà Trung một dải nước vây quanh
Nhận hiệu Hải Nhi đã nổi danh
Chứa cá sông đầm thông lạch nhỏ
Thu nguồn thuỷ sản suốt nguồn xanh
Lùa theo sóng nước xăm sào gậy
Nương với trăng sao thả lưới mành
Đảo nhỏ gần xa dân trú ngụ
Chảy ra Đông hải sóng tròng trành
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 2 - Hà Trung hải nhi