15/04/2021 05:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng Tăng Điền đại sư
訪僧田大師

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 17:01

 

Nguyên tác

不要朱門不要林,
到頭何處不安心。
人間盡見千山曉,
誰聽孤猿啼處深。

Phiên âm

Bất yếu chu môn bất yếu lâm
Đáo đầu hà xứ bất an tâm
Nhân gian tận kiến thiên sơn hiểu
Thuỳ thính cô viên đề xứ thâm.

Dịch nghĩa

Chẳng cần cửa son, chẳng cần rừng
Đến nơi nào mà chẳng an lòng
Người đời chỉ nhìn thấy nghìn núi vào buổi sáng
Ai nghe tiếng vượn cô đơn kêu nơi rừng sâu thẳm.

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Nào phải rừng xanh hay cửa tía
Cuối cùng đâu chẳng chốn an lòng
Người đời chỉ thấy nghìn non sáng
Tiếng vượn rừng sâu ai biết không?
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
Nguồn: Thơ văn Lý Trần, tập II, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Phỏng Tăng Điền đại sư