19/09/2021 01:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Động Đình
宿洞庭

Tác giả: Lý Đoan - 李端

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 01/03/2012 09:03

 

Nguyên tác

白水連天暮,
洪波帶日流。
風高雲夢夕,
月滿洞庭秋。
沙上漁人火,
煙中賈客舟。
西園與南浦,
萬里共悠悠。

Phiên âm

Bạch thuỷ liên thiên mộ,
Hồng ba đới nhật lưu.
Phong cao Vân Mộng tịch,
Nguyệt mãn Động Đình thu.
Sa thượng ngư nhân hoả,
Yên trung cổ khách chu.
Tây Viên dữ Nam Phố,
Vạn lý cộng du du.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Nước bạc liền trời tối
Ráng hồng theo sóng trôi
Động Đình trăng ngập đất
Vân Mộng gió ngang trời
Trên cát đèn chài sáng
Trong sương thuyền khách bơi
Tây Viên với Nam Phố
Muôn dặm thảy xa vời
Nguồn: Ẩn sĩ Trung Hoa, Hàn Triệu Kỳ, NXB Trẻ, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đoan » Túc Động Đình