28/09/2021 03:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hòn Côn Lôn bài 2

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 27/08/2005 17:32

 

Thương tang[1] dời đổi mấy thu đông,
Cụm núi Côn Lôn đứng vững trồng.
Bốn mặt giày vò oai sóng gió,
Một mình che chở tội non sông.
Cỏ hoa đất nảy cây trăm thức[2],
Rồng cá trời riêng biển một vùng.
Nước biếc non xanh[3] thiêng chẳng nhẽ,
Gian nan xin hộ bước anh hùng[4].
Bài thơ này từng được sử dụng trong phần đọc thêm SGK Văn học 11 giai đoạn 1990-2006 với tiêu đề Côn Lôn tức cảnh, nhưng đã được lược bỏ trong SGK Ngữ văn 11 từ 2007.

Nguồn:
1. Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995
2. Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951
[1] Cũng viết “tang thương”, do câu “thương hải biến vi tang điền” (biển xanh biến thành ruộng dâu), chỉ sự thay đổi ở đời. Có bản chép là “biển dâu”.
[2] Có bản chép là “trăm thước”.
[3] Quốc âm tạp vịnh chép là “Un đúc ngàn năm”.
[4] Quốc âm tạp vịnh chép “khách anh hùng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Hòn Côn Lôn bài 2