08/02/2023 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch Đế lâu
白帝樓

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 09:24

 

Nguyên tác

漠漠虛無裏,
連連睥睨侵。
樓光去日遠,
峽影入江深。
臘破思端綺,
春歸待一金。
去年梅柳意,
還欲攪邊心。

Phiên âm

Mạc mạc hư vô lý,
Liên liên bễ nghễ xâm.
Lâu quang khứ nhật viễn,
Giáp ảnh nhập giang thâm.
Lạp phá tư đoan ỷ,
Xuân qui đãi nhất kim (câm).
Khứ niên mai liễu ý,
Hoàn dục giảo biên tâm.

Dịch nghĩa

Mờ mờ trong cõi hư vô,
Cứ dáo dác đưa mắt nhìn.
Gác sáng, trời lặn nơi xa,
Bóng kẽm in dưới dòng sông sâu.
Tháng chạp hết, nghĩ đến vải tốt đẹp,
Xuân về chờ có quan tiền.
Cái ý mong nơi cây mai, khóm liễu của những năm về trước,
Càng làm lòng người sống nơi xa xôi này rối beng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trong cõi vắng mịt mờ,
Luôn luôn nháo nhác ngắm.
Lầu sáng bóng chiều xa,
Bóng núi dưới sông thẳm.
Hết chạp tưởng lụa là,
Xuân sang chờ một tấm.
Ý liễu mai năm xưa,
Quan ải lòng thêm bấn.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bạch Đế lâu