16/08/2022 11:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu diệp

Tác giả: Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2010 19:30

 

Phiên âm

Tàn hồng vô lực khống băng thiên
Tiều tuỵ từ chi giáp chẩm biên
Tranh tự Việt Nam sinh ý hảo
Bất tuỳ kim lệnh truỵ phương nghiên

Dịch nghĩa

Hồng tàn không sức chống với trời băng
Xơ xác lìa cành, xào xạc quanh gối
Đâu bằng Việt Nam tràn trề sức sống
Mùi thơm vẻ đẹp không rụng theo thu

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Hồng tàn khôn chống giá băng trời
Xơ xác lià cành bên gối rơi
Chẳng giống Việt Nam sinh khí tốt
Vào thu hoa cỏ vẫn thơm tươi
Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thu diệp