04/02/2023 03:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cùng chiều khác chuyến

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/11/2011 19:29

 

Hai chuyến chạy cùng chiều
khởi hành giờ khác biệt hơi nhiều

Vì sự cố
hai tàu dừng một chỗ
cảm thương đã chớm yêu

Nhưng khốn khổ
Chẳng thể vươn lên xoá bỏ cô liêu
đời vẫn khác chuyến tàu - điều nghiệt ngã
Nguồn: Em từ đâu đến (thơ), Huy Dung, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Cùng chiều khác chuyến