08/08/2020 11:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Soi gương

Tác giả: Trần Hữu Dũng - Trần Hữu Đức

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 02/09/2009 00:35

 

Xe lửa hú còi
Chạy qua buổi chiều
Vô nghĩa bàn tay vẫy
Cơn lũ tràn đồng
Báo động giấc mơ
Chết đuối giữa những dòng tin thời sự
Ly cà phê đen không đường
Góc quán vắng
Tâm sự rẻ tiền
Chúng ta còn
Có nhau
Trên cõi đời này
Trống vắng
Sự chuyển động danh vọng phôi pha…
Sớm mai thức dậy
Soi gương
Em sẽ hiểu.
Nguồn: blog tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Dũng » Soi gương