28/10/2021 03:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân vẫn ta

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lavie vào 09/06/2008 09:02

 

Cậy gió đông đưa cành bút hoa
Cho thơ trẻ mãi tuổi không già
Dẫu trăm năm vẫn còn thơ trẻ
Xuân vẫn còn – Xuân vẫn Ta.
Xuân 1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Xuân vẫn ta