28/05/2022 09:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạt mưa

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 14/05/2009 00:53

 

Hạt nước bao ngày ẩn cõi mây
Sớm nay reo múa mảnh sân này
Vui mừng họp bạn xuôi về biển
Tay nắm tay thành một chuỗi dây
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Hạt mưa