08/02/2023 17:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng hương
夢鄉

Tác giả: Chương Hiếu Tiêu - 章孝標

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2013 14:28

 

Nguyên tác

家住吳王舊苑東,
屋頭山水勝屏風。
尋常夢在秋江上,
釣艇遊揚藕葉中。

Phiên âm

Gia trú Ngô vương[1] cựu uyển đông,
Ốc đầu sơn thuỷ thắng bình phong.
Tầm thường mộng tại thu giang thượng,
Điếu đĩnh du dương ngẫu diệp trung.

Dịch nghĩa

Quê nhà ở phía đông thượng uyển của vua Ngô xưa,
Núi sông ở đầu nhà đẹp hơn bình phong vẽ.
Thường mơ thấy quê nhà khi đi thuyền câu cá trên sông thu,
Len lỏi giữa đám lá sen đẹp hết ý.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà tôi ở vua Ngô vườn cũ
Cảnh núi sông đẹp tựa bình phong
Mộng thường vào lúc trên sông
Thuyền câu giữa đám lá vàng sen thu
[1] Chỉ hai cha con Hạp Lư và Phù Sai, vua của nước Ngô cuối thời Xuân Thu, đất đai gồm tỉnh Giang Tô ngày nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chương Hiếu Tiêu » Mộng hương