29/11/2021 22:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàm tiếu hoa
含笑花

Tác giả: Thi Nghi Sinh - 施宜生

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2007 18:01

 

Nguyên tác

百步清香透玉肌,
滿堂浩齒轉明眉。
搴帷跛客相迎處,
射雉春風得意時。

Phiên âm

Bách bộ thanh hương thấu ngọc ky (cơ),
Mãn đường hạo xỉ chuyển minh my.
Khiên duy bả khách tương nghênh xứ,
Xạ trĩ[1] xuân phong đắc ý thì.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hương thơm trăm bước thấu da ngà,
Răng ngọc my trong rộn khắp nhà.
Khách tục vén màn nơi gặp gỡ,
Gió xuân bắn trĩ lúc vui hoà.
Bài thơ vịnh hoa bạch ngọc lan (thuộc mộc lan), thanh hương, ngọc cơ, hạo xỉ, minh my đều ám chỉ hương sắc của hoa.
[1] Bắn chim trĩ. Tích Giả đại phu đời Xuân Thu vì bắn trĩ mà vợ nói cười vui vẻ. Tả truyện: "Giả đại phu xấu, lấy vợ đẹp, ba năm vợ không nói không cười. Giả đại phu đi săn, bắn được chim trĩ, vợ vì thế bắt đầu cười nói". Tích này về sau dùng để chỉ việc người vì tài nghệ mà gia cảnh êm vui.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Nghi Sinh » Hàm tiếu hoa