26/10/2021 17:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tôi biết gì mọi phía của thế gian?”
“Что я знаю про стороны света?”

Tác giả: Yuri Levitansky - Юрий Левитанский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 07/12/2018 20:33

 

Nguyên tác

Что я знаю про стороны света?
Вот опять, с наступлением дня,
недоступные стороны света,
как леса, обступают меня.
Нет, не те недоступные земли,
где дожди не такие, как тут,
где живут носороги и зебры
и тюльпаны зимою цветут,
где лежат на волнах кашалоты,
где на ветках сидят какаду...
Я сегодня иные широты
и долготы имею в виду.

Вот в распахнутой раме рассвета
открываются стороны света.
Сколько их?
Их никто не считал.
Открывается Детство,
и Старость.
И высокие горы Усталость.
И Любви голубая дорога.
И глухие низины Порока.
И в тумане багровом Война -
есть такая еще сторона
с небесами багрового цвета.
Мы закроем вас,
темные стороны света!

Сколько есть неоткрытых сторон!
Все они обступают меня,
проступают во мне,
как узоры на зимнем окне,
очень медленно тают,
и вновь открываются
в раме рассвета
неоткрытые стороны света.

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Tôi biết gì mọi phía của thế gian
Thêm một lần, lại một ngày nữa đến
Phía thế giới không thể nào tiếp cận
Giống như rừng quây chặt lấy tôi
Không, không phải miền đất không tới được
Nơi cơn mưa chẳng giống ở đây
Nơi tê giác, ngựa vằn vẫn sống
Uất kim hương mùa đông vẫn nở đầy
Cá nhà táng nhởn nhơ nằm trên sóng
Chim hồng hoàng ngồi vắt vẻo trên cây
Về vĩ độ và kinh độ khác
Đây là điều tôi muốn nói hôm nay

Đấy, khung cửa của bình minh hé rạng
Các phương trời thế giới được mở ra
Bao nhiêu hướng ai mà tính hết
Mở phía tuổi thơ, mở phía tuổi già
Và cả những đỉnh cao mỏi mệt
Và con đường của tình yêu xanh biếc
Và vùng trũng sâu của tật xấu âm thầm
Và trong màn sương của chiến tranh màu đỏ máu
Vẫn còn thêm một hướng với trời cao
Màu cháy rực hồng lên như lửa
Chúng tôi che đi phía tăm tối địa cầu

Còn bao phương chưa được mở
Tất cả chúng vây bọc lấy tôi
Xuyên vào tôi như rãnh khe cửa sổ
Vào mùa đông và rồi
Tan rất chậm
Và lại hé ra
Trong chiếc khung của bình minh
Những hướng thế gian chưa mở
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yuri Levitansky » “Tôi biết gì mọi phía của thế gian?”