17/10/2021 11:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự Nhương Tây kinh phì thả di cư Đông Đồn mao ốc kỳ 3
自瀼西荊扉且移居東屯茅屋其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 22:08

 

Nguyên tác

道北馮都使,
高齋見一川。
子能渠細石,
吾亦沼清泉。
枕帶還相似,
柴荊即有焉。
斫畬應費日,
解纜不知年。

Phiên âm

Đạo bắc bằng đô sứ,
Cao trai kiến nhất xuyên.
Tử năng cừ tế thạch,
Ngô diệc chiểu thanh tuyền.
Chẩm đới[1] hoàn tương tự,
Sài phi tức hữu yên.
Chước dư ưng phí nhật,
Giải lãm bất tri niên.

Dịch nghĩa

Đường lên phía bắc có sứ giả nhà vua,
Từ nhà tôi trông ra con sông.
Ngài có thể khơi dòng đá vụn,
Thì tôi đây cũng có thể vét suối trong.
Gối, đai rồi cũng giống thế,
Cổng tre tự có vậy thôi.
Vỡ đất để làm ruộng xứng với ngày qua,
Chưa biết năm nào thì cởi dây neo thuyền để ra đi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đường bắc có quan sứ,
Nhà cao thấy một sông.
Ngài khơi dòng đá vụn,
Tôi cũng vét suối trong.
Gối đai nào có khác,
Cửa tre vẫn sẵn khung.
Vỡ ruộng tiêu ngày tháng,
Năm nào thì thuyền giong?
(Năm 767)

[1] Gối chỉ cảnh ẩn dật, đai chỉ cảnh làm quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tự Nhương Tây kinh phì thả di cư Đông Đồn mao ốc kỳ 3