23/10/2021 11:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự trào

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2020 08:18

 

Phiên âm

Bỉ hà nhân tư
Thất xích lân tuần
Hình mạo thanh sấu
Can phủ luân khuân
Hữu cổ nhân chi chí nhi phi kỳ vị
Độc cổ nhân chi thư nhi quý kỳ thân
Nhật nguyệt kỳ trừ
Tu mấn dĩ tân
Thử túc cố ngô
Ngã phi tích tán
Y cẩu tiền độ vị thế
Hựu hà tất đồng lão chi luận giả tai

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ông nào đó nhỉ?
Bảy thước lòng ngòng
Hình dong gầy mảnh
Đau ốm không ngừng
Mang chí người xưa mà không nên trò trống
Đọc sách người xưa mà lòng thẹn với lòng
Ngày qua tháng lại
Râu tóc đổi thay
Ta xưa đây tá?
Đâu là ta nay?
Ôi nếu việc trước chưa thay đổi
Thì già trẻ còn bàn chi dông dài!
Nguồn:Thơ Tùng Thiện Vương (Ngô Văn Phú tuyển chọn, sưu tầm), NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Tự trào