28/05/2022 18:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Lý mậu tài thi
和李茂才詩

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2019 20:48

 

Nguyên tác

歲月侵尋兩鬢華,
殷憂歷閲敢矜誇。
江河徒慨更遷易,
宇宙追惟分事多。
休想科名談甲乙,
底應祖國一書車。
固知漸老思深隱,
爭奈人心世道何。

Phiên âm

Tuế nguyệt xâm tầm lưỡng mấn hoa,
Ân ưu lịch duyệt cảm căng khoa.
Giang hà đồ khái canh thiên dị,
Vũ trụ truy duy phận sự đa.
Hưu tưởng khoa danh đàm Giáp Ất,
Để ưng Tổ quốc nhất thơ xa.
Cố tri tiệm lão tư thâm ẩn,
Tranh nại nhân tâm thế đạo hà?

Dịch nghĩa

Năm tháng dần dà làm cho hai mái tóc trổ hoa
Dám khoe khoang rằng đã trải nhiều biết lắm sự đời?
Bàng hoàng nhìn thấy sông ngòi thay đổi dễ dàng,
Mà phận sự duy trì vũ trụ thì có nhiều.
Chớ tưởng tới khoa danh mà bàn chuyện đỗ cao đỗ thấp,
Rốt lại muốn sao cho nước nhà gồm lại một mối để mọi người đi xe cùng một cỡ trục, đọc sách cùng một thứ chữ.
Nên biết gần già mới biết tìm chỗ vắng vẻ mà ở ẩn,
Lòng người như thế, trò đời như thế, há nài sao?

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Tóc bạc dần dà thế tóc xanh,
Có chi khoe mẽ với ông anh?
Sông ngòi canh cải hình sao dễ,
Đất nước duy trì phận dám ganh?
Đỗ thấp đỗ cao thôi chớ hỏi,
Chung xe chung chữ đáng mong thành.
Già rồi mới biết ẩn cư quí,
Thế đạo nhân tâm gác ngoại vành.
Lý mậu tài tức ông tú tài Lý Lê Trang, bạn ông Hà Trì.

Tập thơ không thấy chép bài xướng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Hoạ Lý mậu tài thi