24/07/2024 20:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi

Tác giả: Hữu Thỉnh - Nguyễn Hữu Thỉnh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 18/09/2005 00:42

 

Tôi hỏi đất: Đất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau

Tôi hỏi nước: Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau

Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời

Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?

Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?

Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hữu Thỉnh » Hỏi