03/02/2023 10:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi có một giấc mơ
I have a dream

Tác giả: Agnetha Faltskog

Nước: Thuỵ Điển
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/10/2022 19:15

 

Nguyên tác

I have a dream, a song to sing
To help me cope, with anything
If you see the wonder, of a fairy tale
You can take the future, even if you fail

I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
I’ll cross the stream, I have a dream

I have a dream, a fantasy
To help me through, reality
And my destination, makes it worth the while
Pushin’ through the darkness, still another mile

I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
I’ll cross the stream, I have a dream
I’ll cross the stream, I have a dream

I have a dream, a song to sing
To help me cope, with anything
If you see the wonder, of a fairy tale
You can take the future, even if you fail

I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
I’ll cross the stream, I have a dream
I’ll cross the stream, I have a dream

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tôi ước mơ, một bài ca để hát
Giúp tôi vượt qua, bất cứ điều gì
Nếu bạn mê, chuyện cổ tích diệu kỳ
Sẽ gặt tương lai, dẫu khi thất bại

Tôi tin vào những vị thần tiên thánh
Tốt đẹp thay trong mọi thứ tôi nhìn
Tôi tin vào cả những vị thần linh
Khi tôi biết mình gặp ngay thời điểm
Băng qua suối, tôi vào vườn mộng huyễn

Cho tôi mơ, một cảnh giới liêu trai
Giúp tôi vượt qua, thực tế đời này
Điểm tôi đến, để làm cho xứng đáng
Qua đêm tối, vẫn còn thêm một dặm

Tôi tin vào cả những vị thần tiên
Tốt đẹp thay mọi thứ tôi thấy liền
Tôi tin vào những linh thần tiên thánh
Khi tôi biết đến thời gian hữu hạnh
Tôi băng qua suối, tôi có niềm mơ
Băng qua suối, tôi có một giấc mơ

Tôi mơ ước, một bài ca để hát
Để giúp tôi qua, bất kỳ điều khác
Bạn thấy diệu kỳ, câu chuyện thần tiên
Bạn đạt tương lai, dẫu khi thất điên

Tôi tin vào những vị thần tiên ấy
Tốt đẹp thay trong mọi điều tôi thấy
Tôi tin vào cả những vị thần linh
Khi tôi biết thời gian lúc hợp tình
Băng qua suối, tôi tìm vào cơn mộng
Tôi băng qua suối, tôi đi xây mộng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Agnetha Faltskog » Tôi có một giấc mơ