26/10/2021 16:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đừng vội

Tác giả: Chân Hội Nghiêm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2017 10:23

 

Đời còn dài can chi mà vội
Chân bước đi chân cứ nhẹ nhàng
Trồng một nụ[1] cho đời xanh mãi
Cho muôn người tươi thắm bình an

Đời còn dài can chi mà vội
Thở cho đều từng nhịp khoan thai
An trú đi phút giây hiện tại
Sẽ nuôi em cho tới tương lai

Đời còn dài can chi mà vội
Hứng cho đầy mây nước gió trăng
Hứng một lần là cho tất cả
Cho hôm nay, cho mãi ngàn năm
Nguồn: Đôi khi (thơ), Chân Hội Nghiêm, NXB Trẻ, 2017
[1] Trồng một nụ cười.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chân Hội Nghiêm » Đừng vội