01/07/2022 20:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giảm tự mộc lan hoa - Đăng Vu Sơn huyện lâu tác
減字木蘭花-登巫山縣樓作

Tác giả: Hoàng Đình Kiên - 黃庭堅

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 22/08/2017 20:19

 

Nguyên tác

襄王夢裡,
草綠煙深何處是。
宋玉台頭,
暮雨朝雲幾許愁。

飛花漫漫,
不管羈人腸欲斷。
春水茫茫,
欲度南陵更斷腸。

Phiên âm

Tương vương mộng lý,
Thảo lục yên thâm hà xứ thị.
Tống Ngọc đài đầu,
Mộ vũ triêu vân kỷ hứa sầu.

Phi hoa mạn mạn,
Bất quản ky nhân trường dục đoạn.
Xuân thuỷ mang mang,
Dục độ Nam Lăng cánh đoạn trường.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Tương vương giữa mộng,
Cỏ biếc khói dày đâu chốn ngóng.
Tống Ngọc đầu đài,
Mây mai mưa tối não lòng ai.

Hoa bay lác đác,
Chẳng kể tha hương lòng tựa nát.
Nước sáng mênh mang,
Muốn tới Nam Lăng thêm đoạn tràng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đình Kiên » Giảm tự mộc lan hoa - Đăng Vu Sơn huyện lâu tác