28/10/2021 05:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam mô một bồ dao găm (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 16:02

 

Nam mô một bồ dao găm,
Một trăm dao mác,
Một vạc dao bầu,
Một xâu thịt chó.
Khảo dị:
Nam mô một bồ dao găm,
Một trăm dao mác,
Một vác dao bầu,
Một xâu thịt chó.
Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nam mô một bồ dao găm (II)