18/01/2022 15:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trẫm lộ 4
湛露 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 17:17

 

Nguyên tác

其桐其椅,
其實離離。
豈弟君子,
莫不令儀。

Phiên âm

Kỳ đồng kỳ y,
Kỳ thực ly ly.
Khải đễ quân tử,
Mạc bất lịnh nghi.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cây y lại với cây đồng
Dồi dào trái đã đơm thòng khắp cây
Dễ dàng tân khách vui thay
Uy nghi vẫn giữ khi say ngà ngà
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

Trong truyện Xuân Thu, Ninh Vũ Tử nói rằng: Chư hầu vào chầu thiên tử để nhận những lời dạy bảo về chính trị thì được thiên tử thết yến để ăn uống vui chơi, cho nên mới trình bày thơ Trẫm lộ này mà hát.

Tăng thị nói rằng: Hai chương đầu thì nói ăn uống yên vui trong ban đêm, hai chương sau thì nói đức tốt mà uy nghi tốt, tuy đã qua ba chén rượu mà cũng có thể nói là không đến nỗi rối loạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Trẫm lộ 4