23/01/2021 06:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đợi ai ra ngẩn vào ngơ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/09/2015 17:08

 

Đợi ai ra ngẩn vào ngơ,
Trông ai luống những lòng tơ rối nuồi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đợi ai ra ngẩn vào ngơ