30/09/2020 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 2

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2012 21:04

 

Phiên âm

Điệp chướng trùng man tứ diện khai
Sổ cung bình khoáng túc đình đài
Thôn dân trùng cấu lai niên quán
Cộng đạo hành nhân phủng bích hồi

Dịch nghĩa

núi non điêp trùng mở ra bốn mặt
Có vài mảnh đất phẳng đủ cho đình đài mọc lên
Dân trong xóm lại xây dựng cái quán dành cho sang năm
Họ bảo nhau rằng sứ bộ sẽ bưng ngọc bích qua đây

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trùng điệp non xanh dàn bốn mặt
Lọt khu đất phẳng mọc đình đài
Quán sang năm đón, dân làm sẵn
Ngọc bích bưng về, sứ tới đây
Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Du độ Kiển thiệp tiểu giản đắc bình địa kỳ 2