22/01/2022 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăn trở

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 04:51

 

Đời người mấy chuyến đi xa
Sao mình lận đận bôn ba đã nhiều
Bây giờ tuổi ngoại năm mươi
Dòng đời vẫn chảy ngậm ngùi bâng khuâng
Trở về đọc sách thánh nhân
Tìm trong ý cũ xa gần ngàn xưa
Nghĩa nhân mấy kiếp cho vừa
Rửa tay gác chuyện a dua hẹp hòi
Trăm năm người vẫn phụ người
Khó tìm tri kỷ giữa thời bon chen
Lòng người đổi trắng thay đen
Chữ tâm nghiêng ngả gió luồn tả tơi
Sống chất lượng mới tuyệt vời
Thời gian gió thoảng đưa thoi sá gì
Nghĩ về cái thuở hàn vi
Tự mình giữ vững bước đi bẽ bàng
Một đời ngay thẳng đàng hoàng
Một đời thua thiệt hàm oan một đời
Đi tìm một chút thảnh thơi
Vẫn còn trăn trở trò đời bể dâu
Quê hương chẳng phụ ai đâu
Gió nồm thổi nhẹ hương cau ngạt ngào!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » Trăn trở