20/01/2022 16:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đây là giờ nhắc nhủ

Tác giả: Alain Mabanch Kou

Nước: Congo
Đăng bởi hongha83 vào 23/04/2008 05:38

 

Bản dịch của Ngô Quân Miện

Đây là giờ nhắc nhủ
đàn chim sẻ hằng hà
đang lìa xa trảng cỏ
một hoàng hôn quê mẹ
chiếu sáng gấp ngàn lần
tất cả những mặt trời
của những miền lang bạt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Alain Mabanch Kou » Đây là giờ nhắc nhủ