26/09/2022 14:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạo niên Tân Mão
澇年辛卯

Tác giả: Vũ Cố - 娬故

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2013 20:41

 

Nguyên tác

雷動黑雲鋪嶺丘,
風吹不斷雨長流。
水充灘過波江亂,
江武伐搖浪水優。
堤缺竹傾無阻得,
柴沙萍散忍菇休。
寸心幸出存希望,
澇盡季侯稻永留。

Phiên âm

Lôi động hắc vân phô lĩnh khưu,
Phong xuy bất đoạn vũ trường lưu.
Thuỷ sung than quá ba giang loạn,
Giang vũ phạt dao lãng thuỷ ưu.
Đê khuyết trúc khuynh vô trở đắc,
Sài sa bình tán nhẫn cô hưu.
Thốn tâm hạnh xuất tồn hi vọng,
Lạo tận quý hầu đạo vĩnh lưu.

Dịch nghĩa

Sấm động, mây đen phủ khắp những ngọn núi
Sau đó là mưa không nghỉ, gió không ngừng
Khiến nước tràn qua bãi, mặt sông náo động
Và sóng cũng sôi lên, bè mảng chuyển rung
Làm cho tre trúc ngả nghiêng đê kè phải vỡ mà không sao cản được
Đành phải đứng nhìn theo củi trôi, bèo dạt
Tuy nhiên vẫn hy vọng rằng:
Sau trận lụt này sẽ có nhiều phù sa để vụ sau lúa tốt tươi hơn

Bản dịch của Trần Tuấn Đạt

Sấm động mây đen phủ núi đồi
Mưa tuôn sầm sập gió không thôi
Nước tràn lay động dòng sông loạn
Sóng cuộn chuyền rung mặt nước sôi
Đê vỡ tre nghiêng không cản được
Bèo tan củi dạt chỉ nhìn thôi
May ra tấc dạ còn hy vọng
Hết lụt mùa sau lúa tốt tươi
Năm Tân Mão (1411), mùa thu tháng 7, sông Đáy nước lên to, vỡ quai đê, trôi cả nhà cửa của dân (Đại Việt sử ký toàn thư II, trang 230, NXB KHXH, H.1985). Đây là năm Vũ Cố lên đường đi học văn võ 8 năm ở Châu Thanh, Bắc Quốc.

Bài thơ do cụ Hai Miêu, 96 tuổi ở thôn Trung Thứ cung cấp.

Nguồn: Vũ Cố đại vương, Trần Tuấn Đạt, NXB Lao động, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Cố » Lạo niên Tân Mão