10/05/2021 14:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngựa gỗ

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2020 08:17

 

Một ngày con phi nghìn vạn cây
Mặt trăng con tới cũng là đây
Tiếc bố lớn rồi không ngựa gỗ
Để làm trời đất hoá đồ chơi
Nguồn: Tứ tuyệt (thơ), Trần Mạnh Hảo, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Ngựa gỗ