25/09/2021 11:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giọt nắng giọt mưa

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/06/2008 12:56

 

Ai xui cho nắng gặp mưa
Để đường vừa ướt vừa khô thế này
Anh như mưa gạt giăng dày
Nắng em rủ hạt mưa bay lên trời...
thành mây - Hai đứa dạo chơi
dung dăng - Tan mộng lại rơi ướt đường...
3-1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » Giọt nắng giọt mưa