25/05/2022 23:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mối tình chung

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/02/2020 15:43

 

Trong ca quán[1] phong tình ai đó tá,
Hỏi tình kia ai đã đúc nên.
Thương vì tình, lại hận vì duyên,
Tình duyên ấy bởi đâu mà dan díu.
Thiên ký sinh nhân tình tiện hữu,
Tình trường, tình đoản hựu tình chung.[2]
Mối tơ tình vấn vít biết bao xong,
Nỡ để khách tài tình cùng thắc mắc.
Mượn bút tả tình thư một bức,
Mảnh gương tình vằng vặc để soi chung.
Nợ tình biết giả bao xong.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Nhà hát.
[2] Chữ Hán: 天既生人情便有,情長情短又情鐘. Nghĩa: Trời đã sinh ra người là có tình sẵn, Tình dài tình vắn lại đúc nên tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mối tình chung