04/02/2023 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuổi học trò

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/07/2008 14:32

 

Vườn hoang hoa cải hoá vàng
Mộng ngần đập cái chín bàng nhân chia

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Tuổi học trò