24/10/2020 17:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quý Châu Phi Vân động đề bích
貴州飛雲洞題壁

Tác giả: Tống Tương - 宋湘

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2019 21:36

 

Nguyên tác

我與青山是舊遊,
青山能識舊人不。
一般九月秋紅葉,
兩個三年客白頭。
天上紫霞原幻相,
路邊泉水亦清流。
無心出岫憑誰語?
僧自撞鍾風滿樓。

Phiên âm

Ngã dữ thanh sơn thị cựu du,
Thanh sơn năng thức cựu nhân phầu.
Nhất ban cửu nguyệt thu hồng diệp,
Lưỡng cá tam niên khách bạch đầu.
Thiên thượng tử hà[1] nguyên ảo tướng[2],
Lộ biên tuyền thuỷ diệc thanh lưu.
Vô tâm xuất tụ[3] bằng thuỳ ngữ,
Tăng tự chàng chung phong mãn lâu.

Dịch nghĩa

Ta với núi xanh là bạn chơi cũ
Núi xanh còn nhậ ra bạn cũ không
Vẫn là lá đỏ thu tháng chín
Khách đầu bạc đã đến sáu năm về trước
Ráng tía trên trời nguyên là ảo tướng
Suối bên đường vẫn là dòng trong
Mây tụ ở đầu non nói với ai
Sư tự thỉnh chuông gió đầy lầu

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ta với non xanh trước biết nhau
Non xanh người cũ biết ai nào?
Cuối thu vẫn thế mùa hồng lá
Nửa giáp thành ra khách bạc đầu
Ráng tía trên trời nguyên tướng ảo
Suối trong bên lối vẫn lòng sâu
Mây tuôn đầu núi cùng ai nói
Sư tự thỉnh chuông gió ngập lầu
Phi Vân động tên khác là Phi Vân nham, cách thành huyện Hoàng Bình về phía đông 20 dặm ở tỉnh Quý Châu. Cách thời gian này sáu năm, tác giả với tư cách là chủ thi hương.

[1] Chữ từ Hoãn thanh ca của Lục Cơ đời Tấn: “Khinh cử thừa tử hà”, nguyên chỉ hà quang của điềm lành trên trời, đây mượn dẫn thay cho phú quý vinh hoa.
[2] Phật giáo cho tất cả sự vật trên đời đều là hư ảo.
[3] Quy khứ lai từ của Đào Uyên Minh: “Vân vô tâm dĩ xuất tụ, điểu quyện phi nhi chi hoàn” (Mây toả từ động ra tự nhiên, chim bay mỏi biết quay về).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Tương » Quý Châu Phi Vân động đề bích