19/09/2021 05:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông nhật ký Hợi Bạch Lĩnh Nam kỳ 2
冬日寄亥白嶺南其二

Tác giả: Trương Vấn Đào - 張問陶

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2019 20:51

 

Nguyên tác

家風五世耐清貧,
簪笏何如骨肉真。
得倩還能供菽水,
不貪何用識金銀。
峨岷夢去參天石,
朝市歸來滿面塵。
夜靜霜高星斗闊,
同看冷月更無人。

Phiên âm

Gia phong ngũ thế nại thanh bần,
Trâm hốt hà như cốt nhục chân.
Đắc sảnh hoàn năng cung thúc thuỷ,
Bất tham hà dụng thức kim ngân.
Nga Mân[1] mộng khứ tham thiên thạch,
Triều thị[2] quy lai mãn diện trần.
Dạ tĩnh sương cao tinh đẩu khoát,
Đồng khan lãnh nguyệt cánh vô nhân.

Dịch nghĩa

Nếp nhà đã năm đời sống thanh bần
Trâm hốt sao bằng chân tình ruột thịt
Có người nhờ cạy còn có thể đủ nước đậu
Không tham cần chi biết đến vàng bạc
Mơ đến Nga Mân đá trọc trời
Chầu về mặt đầy bụi
Đêm tĩnh sương cao sao trải rộng
Trăng lạnh không có ai cùng ngắm

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nhà năm đời nếp sống thanh bần
Trâm hốt sao bằng ruột thịt gần
Đậu nước có nhờ còn tạm đủ
Bạc vàng không biết chẳng bao cần
Đi về triều thị người nhem bụi
Mơ đến Nga Mân mây biếc vươn
Đêm lặng sương cao sao trải rộng
Ngắm vầng trăng lạnh lẻ loi thân
[1] Núi Nga Mi và núi Mân, hai núi cao trong đất Thục, nơi vợ con ở.
[2] Triều đình và thị tứ, sau cùng để chỉ chung vòng danh lợi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Vấn Đào » Đông nhật ký Hợi Bạch Lĩnh Nam kỳ 2