28/05/2024 14:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam viên kỳ 05
南園其五

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/01/2008 18:20

 

Nguyên tác

男兒何不帶吳鉤,
收取關山五十州。
請君暫上凌煙閣,
若個書生萬戶侯?

Phiên âm

Nam nhi hà bất đới Ngô câu[1],
Thu thủ quan san ngũ thập châu.
Thỉnh quân tạm thướng Lăng Yên các[2],
Nhược cá thư sinh vạn hộ hầu?

Dịch nghĩa

Là thân trai sao lại không đeo kiếm Ngô câu?
Đặng lấy lại 50 châu bị quân Phiên chiếm.
Các ông hãy thử leo lên gác Lăng Yên,
Xem có thư sinh nào được phong vạn hộ hầu?

Bản dịch của Nam Long

Làm trai sao chẳng có Ngô câu,
Thu lại giang sơn năm chục châu.
Mời người tạm đến Lăng Yên các,
Liệu có thư sinh vạn hộ hầu?
[1] Tên bảo kiếm của vua Ngô Hạp Lư thời Xuân Thu, được dùng để phiếm chỉ kiếm sắc.
[2] Do vua Đường Thái Tông cho xây tại kinh thành Trường An để vinh danh 24 vị khai quốc công thần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Nam viên kỳ 05