03/07/2022 16:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 2
竹枝歌其二

Tác giả: Chu Hữu Đôn - 朱有燉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 21:37

 

Nguyên tác

巴山後面竹雞啼,
巴水前頭沙鳥棲。
巴水巴山到郎處,
聞郎又過石門溪。

Phiên âm

Ba sơn hậu diện trúc kê đề,
Ba thuỷ tiền đầu sa điểu thê.
Ba thuỷ Ba sơn đáo lang xứ,
Văn lang hựu quá Thạch Môn khê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sau núi Ba giá cô đã gáy
Đầu sông Ba chim nước đậu cồn
Nơi chàng cách Ba sơn Ba thuỷ
Nghe nói chàng quá suối Thạch Môn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Hữu Đôn » Trúc chi ca kỳ 2