06/07/2022 08:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc uyển lưu
玉腕騮

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 15:06

 

Nguyên tác

聞說荊南馬,
尚書玉腕騮。
頓驂飄赤汗,
跼蹐顧長楸。
胡虜三年入,
乾坤一戰收。
舉鞭如有問,
欲伴習池遊。

Phiên âm

Văn thuyết Kinh Nam mã,
Thượng thư ngọc uyển lưu.
Đốn tham phiêu xích hãn,
Cục tích cố trường thu.
Hồ lỗ tam niên nhập,
Càn khôn nhất chiến thu.
Cử tiên như hữu vấn,
Dục bạn Tập trì[1] du.

Dịch nghĩa

Nghe nói ngựa vùng Kinh nam,
Quan thượng thư có con ngọc uyển lưu.
Tạm dừng đã thấy mồ hôi như máu toát ra,
Tuy mỏi gối nhưng vẫn cứ trông cây thu cao trước mắt.
Ba năm vào đất Hồ dẹp loạn,
Một trận túi bụi mà đoạt được,
Vung roi như có câu hỏi,
Muốn ghé đến ao Tập?

Bản dịch của Phạm Doanh

Nghe nói ngựa Kinh Nam,
Ngựa nòi của quan lớn.
Toát mồ hôi, tạm dừng,
Ngóng đường dài, mỏi ngón.
Vào nước địch, ba năm,
Thu đất trời, một trận.
Vung roi, hỏi một câu,
Ao Tập muốn ghé đến?
(Năm 767)

Nguyên chú: "Giang Lăng tiết độ Vệ công mã dã" 江陵節度衛公馬也 (Ngựa của Vệ công giữ chức tiết độ ở Giang Lăng).

[1] Tên một địa điểm, cũng còn gọi là Cao Dương trì 高陽池, tại nam núi Hiện thuộc Tương Dương, Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ngọc uyển lưu