12/08/2020 20:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dã hữu tử khuân 3
野有死麇 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:25

 

Nguyên tác

舒而脫脫兮,
無感我帨兮,
無使尨也吠。

Phiên âm

Thư nhi đoái đoái hề!
Vô cảm ngã thuế hề!
Vô sử mang dã phệ.

Dịch nghĩa

Hãy thong thả chậm chậm mà đến,
Chớ động chạm đến cái khăn của ta.
Chớ làm con chó của ta phải sủa lên.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Anh nên rá: dần dà thư thả,
Chớ rộn ràng hối hả đụng khăn.
Chớ làm chó sủa vang rân.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thư: trì hoãn, chậm lại.
đoái đoái (vốn phải đọc thoái thoái): dáng chậm rãi.
cảm: động đến.
thuế: cái khăn.
mang: con chó.

Chương này thuật lại lời người con gái cự tuyệt với người con trai. Nói rằng chỉ từ từ mà đến, đừng đụng chạm đến cái khăn của ta, đừng làm kinh động đến con chó của ta. Như thế là nói cùng cực những điều không kham nổi, thì cái ý lạnh lùng khiến không thể xâm phạm đến người nàng được đã có thể nhận thấy vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Dã hữu tử khuân 3